Προσέγγιση

Θετική & Κλινική Ψυχολογία

Η Θετική Ψυχολογία και η Κλινική Ψυχολογία είναι δύο ξεχωριστοί τομείς της ψυχολογίας, αλλά μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται όταν συνδυάζονται, όπως στη Θετική-Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (P-CBT). Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του κάθε πεδίου και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν:


Θετική Ψυχολογία

Η Θετική Ψυχολογία επικεντρώνεται στη μελέτη των θετικών συναισθημάτων, των δυνατών σημείων και της ευημερίας σε άτομα και κοινότητες. Επιδιώκει να κατανοήσει τι κάνει τη ζωή να αξίζει να ζει κανείς και πώς οι άνθρωποι μπορούν να ευημερούν. Οι βασικές έννοιες της θετικής ψυχολογίας περιλαμβάνουν

 •  Τα θετικά συναισθήματα: Διερεύνηση θετικών συναισθημάτων όπως η ευτυχία, η ευγνωμοσύνη και η αγάπη.
 • Δυνατά σημεία του χαρακτήρα: Εντοπισμός και καλλιέργεια των ατομικών δυνατών σημείων του χαρακτήρα.
 • Αισιοδοξία: Προώθηση μιας θετικής προοπτικής για τη ζωή.
 • Ανθεκτικότητα: Ανάπτυξη της ικανότητας ανάκαμψης από τις αντιξοότητες.
 • Ικανοποίηση από τη ζωή: Κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν σε μια ικανοποιητική ζωή.

 

Κλινική Ψυχολογία

Η Κλινική Ψυχολογία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία διαταραχών της ψυχικής υγείας και συναισθηματικών προβλημάτων. Στοχεύει στην ανακούφιση της ψυχολογικής δυσφορίας και στη βελτίωση της ευημερίας των ατόμων. Οι βασικές πτυχές της κλινικής ψυχολογίας περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση: Διεξαγωγή ψυχολογικών αξιολογήσεων για τη διάγνωση καταστάσεων ψυχικής υγείας.
 • Θεραπεία: Παροχή διαφόρων θεραπευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ψυχικής υγείας.
 • Έρευνα: Διεξαγωγή έρευνας για την προώθηση της κατανόησης και της θεραπείας των ψυχικών ασθενειών.

 

Θετική-CBT (Θετική Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία)

Η Θετική-CBT είναι μια ενσωμάτωση των αρχών και τεχνικών της θετικής ψυχολογίας με την παραδοσιακή Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT). Η CBT είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη θεραπευτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την αλλαγή αρνητικών μοτίβων σκέψης και συμπεριφορών. Όταν συνδυάζεται με τη θετική ψυχολογία, η Θετική-CBT μπορεί να βοηθήσει τα άτομα όχι μόνο να αντιμετωπίσουν την ψυχολογική δυσφορία αλλά και να ενισχύσουν τη συνολική τους ευημερία. Στη Θετική-CBT:

 • Οι πελάτες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αμφισβητούν τα αρνητικά μοτίβα σκέψης (βασική πτυχή της CBT).
 • Οι παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας ενσωματώνονται για την προώθηση θετικών συναισθημάτων, ανθεκτικότητας και δυνατών σημείων του χαρακτήρα.
 • Οι πελάτες εργάζονται για τη βελτίωση της συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή και την ευημερία τους εκτός από τη διαχείριση συγκεκριμένων προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο συνδυασμός της θετικής και της κλινικής ψυχολογίας μέσω της Θετικής-CBT μπορεί να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη θεραπεία της ψυχικής υγείας. Αναγνωρίζει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας δεν αφορά μόνο τη μείωση της δυσφορίας αλλά και την προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας και τη βοήθεια των ατόμων να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή. Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει στους ψυχολόγους να εργάζονται με τους πελάτες τόσο για τη μείωση των συμπτωμάτων όσο και για την καλλιέργεια των θετικών πτυχών της ευημερίας.