Τιμές

Δωρεάν Online Συνάντηση 15'
0 €
Δωρεάν πρώτη συνάντηση
15 λεπτά
Να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο
Χωρίς συμβιβασμούς για τη συνέχιση των συνεδριών
Διαδικτυακές συνεδρίες
50 €
Σύνδεσμος βιντεοκλήσης που δημιουργείται αυτόματα
45 λεπτά
Κατάλληλο για πρόσβαση εξ αποστάσεως
Εξοικονόμηση χρόνου
Συνεδρίες δια ζώσης
50 €
Για άτομα που βρίσκονται στη Βόρεια Ολλανδία (Diemen)
45 λεπτά
Ιδανικό για καλύτερη προσωπική σύνδεση