Ατομική Ψυχοθεραπεία

time for a change, new ways, letters


Η ατομική ψυχοθεραπεία αποτελεί το πρώτο βήμα για την προσωπική ανάπτυξη ενός ατόμου. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία τόσο για εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία, όσο και σε άτομα που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα. Ως ανθρώπινα όντα συχνά καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε μια αλλαγή, την οποία είτε την περιμέναμε είτε όχι (πχ μια μετακόμιση, έναν χωρισμό, μια απώλεια). Σε τέτοιες στρεσογόνες καταστάσεις μερικές φορές δημιουργούμε δυσλειτουργικές σκέψεις, οι οποίες στο τέλος μας οδηγούν να νιώθουμε δυσάρεστα και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Μερικές φορές, μάλιστα, τα δυσάρεστα συναισθήματα επιμένουν ή η διάθεσή μας χαρακτηρίζεται από σκαμπανεβάσματα.

 Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιοι νιώθουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους ή βλέπουν τον εαυτό τους “μπλεγμένο” σε παρόμοια μοτίβα και ενώ θέλουν να ξεφύγουν, αδυνατούν (πχ κακοποιητικές σχέσεις, εξαρτήσεις).  Άλλοι πάλι θέλουν να βελτιωθούν ως προς το καλύτερο και να αναγνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Για τους παραπάνω και περαιτέρω λόγους είναι χρήσιμη η παρέμβαση της ψυχοθεραπείας. Στη συνέχεια, σας εξηγώ με λίγα λόγια το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιώ, το οποίο μας καλλιεργεί μια διαφορετική οπτική γωνία,  χαρακτηρίζεται από μεγάλη αποτελεσματικότητα και εφαρμόζεται ευρέως από πολυάριθμους επιστήμονες.

Ο λόγος γίνεται για τη Γνωστική ή Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ, γνωστή και ως CBT) που αποτελεί μια δημοφιλής και αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ψυχίατρο Δρ Aaron T. Beck το 1960. Η βασική θεωρία στην οποία βασίζεται η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε, επηρεάζουν τα συναισθήματά μας. Αυτό σημαίνει ότι εάν επιθυμούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που αισθανόμαστε, τότε χρειάζεται να τροποποιήσουμε τόσο τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά και ανταποκρινόμαστε.

Ο όρος “Γνωσιακή” αναφέρεται στις “γνωσίες” δηλαδή στις σκέψεις, πεποιθήσεις, αντιλήψεις, κ.τ.λ που διακατέχει ένα άτομο. Σύμφωνα με το Γνωσιακό μοντέλο η ερμηνεία και το νόημα που αποδίδουμε σε μια κατάσταση, καθορίζει το συναίσθημα και τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούμε. Αντίστοιχα, με τον όρο “Συμπεριφορική” αναφερόμαστε στη σύνδεση μεταξύ των ποικίλων μορφών συμπεριφοράς και των συνθηκών μέσα στις οποίες εμφανίζονται. Βασική αρχή του Συμπεριφορικού μοντέλου είναι πως η κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη. Επομένως, είναι δυνατή η τροποποίησή της μέσα από μία νέα διαδικασία μάθησης.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία δίνει έμφαση στη διαχείριση των παρόντων
δυσκολιών
, στη συνεργασία μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου (λειτουργούν ως ομάδα), στην εκπαίδευση και εκμάθηση δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο πρόβλημα ψυχικής υγείας, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση της ψυχικής υγείας του ατόμου.

Έτσι, με τη βοήθεια τόσο γνωστικών όσο και συμπεριφορικών τεχνικών σημειώνεται
η ομαλή λειτουργίκότητα του ατόμου. 
Η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται να είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία πολυάριθμων ψυχολογικών προβλημάτων (κατάθλιψη, άγχος κτλ.), αλλά λειτουργεί και συμπληρωματικά σε θεραπεία ιατρικών διαταραχών με έντονο ψυχοσωματικό στοιχείο (πχ σύνδρομο χρόνιας κόπωσης), καθώς και ψυχοσωματικών νοσημάτων.

Η ΓΣΘ  αποτελεί μια δομημένη διαδικασία, προσανατολισμένη στους στόχους. Πολυάριθμες έρευνες αποδεικνύουν πως η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία είναι αποτελεσματική στη θεραπεία μιας σειράς ψυχολογικών προβλημάτων και καταστάσεων, όπως:

  • Αγχώδεις διαταραχές (πχ Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή)

  • Διαταραχές διάθεσης (πχ κατάθλιψη) 

  • Διαταραχές πρόσληψης τροφής

  • Ψυχωτικές διαταραχές

  • Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης

  • Χρόνιος πόνος

  • Δυσκολίες στον ύπνο

  • Δυσκολίες στη διαχείριση θυμού κτλ